• Tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw płynnych

  Przeładunek i wynajem powierzchni magazynowych paliw płynnych

 • 12 zbiorników magazynowych o łącznej powierzchni 46 000 m3

  Ponad 5 km rurociągów technologicznych

 • Bocznica o długości 516 metrów mieszcząca
  21 cystern kolejowych wyposażona w wagę

  Jednoczesny rozładunek ośmiu cystern kolejowych

 • Dwa trzyproduktowe fronty załadunkowe z systemem dozowania biokomponentów online

  Średni czas załadunku cysterny drogowej do 30 minut

Nowoczesna baza paliw, zlokalizowana w Mirostowicach Dolnych w województwie lubuskim, oferuje w ramach podstawowej działalności usługi przeładunku, magazynowania oraz tworzenia i utrzymywania obowiązkowych zapasów paliw płynnych. Ponadto świadczymy usługi transportu krajowego i zagranicznego paliw cysternami drogowymi. Posiadamy koncesje OPC, MPC oraz WPC.

Obiekt o łącznej powierzchni 22 ha powstał w latach 30-tych ubiegłego wieku dla celów wojskowych i składał się z budynków administracyjno – biurowych, socjalnych, magazynowych, technicznych oraz instalacji technologicznych. Łączna pojemność zbiorników wynosiła wówczas 7 000 m3.  Od 1992 roku Grupa Apexim dzierżawiła bazę, dwa lata później stając się jej właścicielem rozpoczęła wieloetapową gruntowną modernizację infrastruktury stawiając na bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Więcej

I etap 2005-2006:

 • modernizacja 7 zbiorników każdy o pojemności 600 m3
 • budowa instalacji hermetyzacji procesów przeładunku i magazynowania benzyn wraz z instalacją odbioru par benzyn

II etap 2008-2010:

 • budowa 2 zbiorników każdy o pojemności 20 000 m³ wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, instalacje technologiczne, linie zasilające, linie sterownicze)
 • rozbudowa instalacji odzysku par benzyn
 • modernizacja 3 zbiorników każdy o pojemności 600 m3 z przeznaczeniem na ON
 • budowa nowego terminala załadunku cystern drogowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem zbiorników na biokomponenty
 • rozbudowa kolejowego frontu rozładunkowego wraz z dodatkowym uszczelnieniem bocznicy, kolektory rozładunkowe oraz oparowe
 • budowa stanowisk do ważenia cystern kolejowych oraz cystern drogowych

III etap 2011-2014:

 • budowa systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości:
 • szynowy system asekuracyjny TRASER przy wyspach W1 i W2
 • linowy system asekuracji w rejonie bocznicy kolejowej i zbiorników na estry

IV etap 2021 w realizacji:

 • budowa instalacji dodatków koncernowych wraz z podziemnym czterokomorowym zbiornikiem o łącznej pojemności 10 m3.  Dozowanie będzie odbywać się metodą online.

V etap 2022-2023:

 • planowana rozbudowa instalacji ppoż
 • planowana budowa dodatkowego toru bocznicy kolejowej

Łączna pojemność zbiorników 46 000 m3

Wszystkie zbiorniki do magazynowania paliw posiadają dachy stałe oraz są wyposażone w system opomiarowania. Nowo wybudowane zbiorniki wyposażone są w system kontroli szczelności oraz instalację gaśnicze: wodną i pianową. Zbiorniki do magazynowania biokomponentów są izolowane cieplnie oraz są wyposażone w instalację do podgrzewania produktu. Na terenie bazy znajduje się pompownia przeciwpożarowa, zasilana z dwóch zbiorników wody oraz 4 pompownie służące do przeładunku paliw. 

Długość rurociągów technologicznych przekracza 5 km.

Więcej

Zbiorniki magazynowe:

V = 20 000 m3 – 2 szt.

V = 600 m3 – 10 szt.

V = 50 m3 – 6 szt.

Bocznica kolejowa i stanowiska rozładunkowe

Bocznica wyposażona jest w wagę kolejową, co umożliwia kontrolę ilości dostarczanego produktu. Stanowisko rozładunku jest zabezpieczone przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu oraz wyposażone w system ppoż. (działka pianowe). 

Na froncie rozładunkowym zainstalowano urządzenia NO: dla 8 stanowisk rozładunkowych produktów PB 95 i ON oraz 4 stanowisk produktu PB 98. Istnieje możliwość jednoczesnego rozładunku 8 cystern kolejowych.

Łączna długość bocznicy wynosi 516 m.

Instalacje OBP i stanowiska załadunkowe

Baza posiada dwa trzyproduktowe fronty załadunkowe W1 i W2, każdy o wydajności do 1 500 l/min, wyposażone w system online dozowania biokomponentów (bioetanol, estry kwasów tłuszczowych).

Obie wyspy załadunku cystern drogowych wyposażone są w systemy ppoż i przeciwprzepełnieniowy oraz system odzysku par benzyn.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii średni czas załadunku cysterny drogowej zajmuje max. 30 minut.

Na terenie bazy znajduje się stanowisko wagowe dla cystern drogowych.